Můj morální kodex

výklad karet
výklad Tarotu
 • K Tarotu přistupuji s úctou a pokorou
 • Mám na paměti, že Tarot je zrcadlem/odrazem stavu a nikdy se nemýlí
 • Před samotným výkladem si s klientem domluvím postupné kroky a ty dodržuji
 • Vždy jsem otevřená poskytovaným informacím
 • Informace nehodnotím, jen je přijímám
 • Ctím nestrannost, nezaujatost a zákon
 • Klientovi vysvětlím, co karty znamenají a k čemu nabádají a nechám na jeho úsudku, jak s informacemi naloží
 • Nevnáším do výkladu své názory, pokud si je klient přímo nevyžádá
 • Ve vztahu ke klientovi jsem vždy diskrétní a nikdy o něm nic nesděluji třetím osobám s výjimkou výslovného souhlasu klienta k použití konkrétního příběhu nebo situace např. na mých webových stránkách
 • Ke klientovi přistupuji vstřícně a snažím se ho podporovat v jeho osobním rozvoji
 • I při zdánlivě nepříznivém výkladu se snažím vysvětlit nutnost každého kroku, aby mohly být dosaženy vyšší cíle
 • Klienta neutvrzuji v jeho iluzích, pokud nejsou pravdivé
 • Výklad tarotu nezneužívám k manipulaci, ke svému obohacení ani jiných výhod